Norsk utvandrermuseum

Over en million nordmenn og kvinner utvandret mellom 1825 og 2000. I forhold til folketallet er det kun Irland som har flere emigranter enn Norge og norskættede i utlandet er i dag flere enn antall mennesker i Norge. En vandring gjennom friluftsmuseet gir en opplevelse av livet til et norsk nybyggersamfunn i det amerikanske Midtvesten på 1800-tallet, inkludert Oak Ridge minnekirken, bygd i Minnesota i 1896. Museumsbygget rommer varierende utstillinger og hver sommer arrangeres Utvandrerfestival med foredrag, konserter og minnegudstjeneste, samt besøk av soldater fra den amerikanske borgerkrigen.