I den forbindelse skal det også tilrettelegges for utleiehytter og aktivitetstilbud i området. Planen skal også ivareta og sikre allmenn ferdsel i strandsonen.

 

Reguleringsplan

For de som ikke er så kjent med terminologien, så dreier reguleringsplaner seg om rammebetingelser i store trekk for område/eiendommer. Det er ikke detaljerte byggeplaner. Byggetiltak må omsøkes senere, og vil da være begrenset til gjeldende regulering for området. På kartet til den foreslåtte Reg.planen markerer f.eks de store blåfiolette feltene at disse delene av området (ikke overraskende) ønskes regulert for camping, utleiehytter, fritids- og turistformål.  De grønne feltene er i hovedsak grønnstrukturer, det store oransje feltet er som tidligere regulert for småbåthavn. 
Veier er markert i lysegrått - og kartet viser at det er tenkt en ny vei innover campingplassen i bakkant ifht Mjøsa, altså fra sydøst.

 

Hva med den plassen du har i dag?

Til sesonggjester som lurer på hva som vil skje med akkurat den plassen som de leier i dag, må vi fortelle at det kan vi fortsatt ikke svare på. Vi forstår godt at dette er det mest sentrale spørsmålet for den enkelte gjest, og at det for utenforstående kan virke som om det har gått veldig lang tid siden informasjonsmøtet i oktober 2018.

Vi i Topcamp synes også det har gått lang tid, men dette er nok ikke  uvanlig for en slik prosess - oppgaven med å lage en reguleringsplan er svært omfattende - det stilles en rekke detaljerte krav til beskrivelser og planer for håndtering av overvann, flomsoner, fornminner, miljø,  vegetasjon og grunnstrukturer, soner for fri allmen ferdsel, veier, parkering, tekniske anlegg, renovasjon, osv, osv.

 

Alle er velkommen videre!

Situasjonen for alle som leier sesong/helårsplass på Mjøsa Ferie og Fritidssenter er, som det ble orientert om i informasjonsmøtet i Lavvoen, at alle er velkommen til å fortsette å leie plass her, men at alle også i utgangspunktet må være forberedt på at over tid vil skje forandringer som skal gjøre anlegget enda mer attraktivt. Informasjon med noe nærmere planer for når forandringer skal skje, vil komme så snart de er utarbeidet. .

 

Fortsetter

I mellomtiden fortsetter altså alt som før. Vi håper at alle fortsatt trives her og kan love at campingplassen når vi kommer så langt vil bli både større og flottere, med flere nye aktivitetsmuligheter og fasiliteter.

 

Prisøkning

Prisen sto stille i 2019, men vi gjør med dette oppmerksom på at i 2020 må prisen for helårsleie økes med 10%. Forøvrig ønsker vi alle en glad høst!